Silhouette Studio

Silhouette Studio

วาด และแก้ไขไฟล์ แล้วส่งไปยังเครื่องตัดเงา
คะแนนผู้ใช้
3.2  (166 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
4.1.447 (ลองดู)
โปรแกรมนี้ได้รับ 1 รางวัล
มีการแก้ไขที่ผู้ใช้สามารถสร้าง และแก้ไขการออกแบบ แล้วส่งไปยังเครื่องตัดเงา มีแม่แบบมาและวาดร่าง
Silhouette Studio คือเครื่องมือในการวาด/ปรับแต่งสำหรับเครื่องตัดอิเล็กทรอนิกส์ Silhouette. ซึ่งใช้ได้กับหลากหลายแอปพลิเคชัน รวมถึงการตัดและเจาะวัสดุสื่อสำหรับงาน 2 มิติ, การสร้างโมเดลพับเข้าหากันแบบ 3 มิติจากแม่แบบคัตเอาท์ และการร่างภาพลายเส้น.
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:
We are in CryptoPicture!